Archive | December 7, 2013

Madhwesha Vittala on Rayaru


Kondalli Madhwacharya was one among the many disciples of Vijaya Dasa. He took the name Madhwesha Vittala Dasa and he accompanied Vijaya Dasa on many of his tours.

He was a devotee of Raghavendra Swamy and he has written several poems onb Rayaru. We see the influence of  Vijaya Dasa in his compositions.He is also the author of the beautiful Udupi Krishna Suprabhata. Another song of his on Krishna is Gopi Geethe. Another composition he has devoted to Krishna is Eethaneega Krishna Naathanu.
He visited Udupi and was so overwhelmed by the presence of Krishna that he composed several songs on Lord Krishna.
Many of his compositions on Raghavendra Swamy are full of love, affection and respect to the seer of Mantralaya. He seeks the guidance and help of Rayaru in negotiating the turbulent waves of the world.
“baMda duritava kaleyO taMde gururAya
kaMdanA bhavaNeya niMdu nOdadiraiyya”,
is what he tells Rayaru.
He calls upon Rayaru to help him overcome all distress in life.
He had several colleagues, all of whom were disciples of Vijaya Dasa. Some of them are Panganama Timmanna Dasa or Venugopala Dasa, Gopala Dasa or Bhaganna Dasa, Mohana Dasa, Ramachandrappa or Ramachandra Vittala Dasa, Seshagiri Dasa or Hayagriva Vittala Dasa, Modalakallu Sheshagiri Dasa or Guru Vijaya Vittala Dasaru and of course Kallur Subbannacharya

Here are a few of his works on Rayaru. Bandano Raghavendra is a popular song.    

ಬಂದಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಂದಿಲ್ಲಿಗೆ                  || ಪ ||

ಕಂದನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ಜನನಿಯು ಬರುವಂತೆ        || ಅ ||

ಗಜವೇರಿ ಬಂದಾ – ಜಗದಿ ತಾ ನಿಂದಾ   
ಅಜಪಿತ ರಾಮನ ಪದಾಬ್ಜ ಸ್ಮರಿಸುತಲಿ          || ೧ ||

ಹರಿಯ ಕುಣಿಸುತ ಬಂದ – ನರಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಬಂದಾ
ಶರಣಾಗತರನು ಕರವಪಿಡಿವೆನೆಂದು                  || ೨ ||

ಪ್ರಲ್ಹಾದ ವ್ಯಾಸಮುನೀಂದ್ರ – ರಾಘವೇಂದ್ರ
ನಿಲಿಸುತ ಮನವ ಮಧ್ವೇಶವಿಠ್ಠಲನಲ್ಲಿ            || ೩ ||

This song, Baro Namma Manege, is sung even today and it is highly popular.

 ಬಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ            || ಪ ||

ಬಾರೋ ದುಃಖಾಪಹಾರ – ಬಾರೋ ದುರಿತದೂರ
ಬಾರಯ್ಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ದಾರಿ ತೋರುವ ಗುರು        || ಅ ||

ಬಾಲಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಗಿ ಖೂಳ ಕಶ್ಯಪುವಿಗೆ
ಲೋಲ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಕಾಲರೂಪವ ತೋರ್ದೆ            || ೧ ||

ವ್ಯಾಸನಿರ್ಮಿತ ಗ್ರಂಥ – ಮಧ್ವಕೃತ ಭಾಷ್ಯವ
ಬೇಸರದೆ ಓದಿ ಮೆರೆವ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯೆ        || ೨ ||

ಮಂತ್ರಗೃಹದಲಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿವರ್ಯ
ಅಂತ ತಿಳಿಯದೊ ನೀ ಅಂತರದೊಳು                || ೩ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಗಳನು ಘಾತಿಸಿ ಬಿಡುವಂಥ
ಖ್ಯಾತಿಯುತ ಯತಿನಾಥನೆ ತುತಿಸುವೆ        || ೪ ||

ಕುಷ್ಟರೋಗಾದಿಗಳು ನಷ್ಟ ಮಾಡುವಂಥ
ಅಷ್ಟಮಹಿಮೆಯುತ ಶ್ರೇಷ್ಠಮುನಿಯೆ                || ೫ ||

ಕರೆದರೆ ಬರುವಿಯೆಂಬೋ ಕೀರುತಿ ಕೇಳಿ ನಾ
ಕರೆದೆನೊ ಕರುಣದಿ ಕರ ಪಿಡಿಯೋ            || ೬ ||

ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆಂಬ ಬಿರುದಿನಿಂದಾದರಾ
ಸಕ್ತನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ಮಧ್ವೇಶವಿಠ್ಠಲದಾಸ            || ೭ ||

 This is another song by Madhwesha Vittala Dasa.

 ಕೂಸಿನ ಕಂಡೀರಾ – ಸುಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಂಡೀರಾ            || ಪ ||

ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲದಲಿ ಜನಿಸಿತು ಕೂಸು
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಭಜಿಸಿತು ಕೂಸು
ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ಬಿಟ್ಟಿತು ಕೂಸು
ರಾಮನ ಪಾದವ ನೆನೆಯುವ ಕೂಸು            || ೧ ||

ಘನಹರಿ ಕಂಭದಿ ತೋರಿತು ಕೂಸು
ಗಳಿಸಿತು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮವ ಕೂಸು
ಘನಮಂತ್ರಾಲಯದಿ ವಾಸಿಪ ಕೂಸು
ವೇಣುಗೋಪಾಲನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೂಸು                || ೨ ||

ಪ್ರಸಿಧ್ಧ ವ್ಯಾಸರಾಯರೆಂಬೊ ಕೂಸು
ಪ್ರವೀಣ ವಿದ್ಯೆಯೊಳೆನಿಸಿದ ಕೂಸು
ಪ್ರಹ್ಲಾದನೆಂಬೊ ಆಹ್ಲಾದ ಕೂಸು
ಪ್ರಸನ್ನ ಮಧ್ವೇಶವಿಠ್ಠಲನ ಕೂಸು            || ೩ ||