Ramapathi Vittala Dasa on Rayaru

There are hundreds of Dasas after Vijaya Dasa who have written songs on Raghavendra Swamy or Rayaru (1595-1671).

Raghavendra Swamy was responsible for leading the second revival of the Dasa Sahitya after he entered Brindavana. Appanacharya, his favourite disciple and a resident Zamindar of Bichale, was the first to compose a stotra on Rayaru.

The Purnabhoda Stotra was sung by Appanacharya even as he swam across the turbulent Tungabhadra on August 8, 1671 when he heard that Raghavendra Swamy was entering Brindavana in Mantralaya.

After him, several Haridasas composed songs on Raghavendra including Vijaya Dasa, Gopala Dasa, Pranesh Dasa, Jagannatha Dasa of Manvi, Kuntoji Dasa or Narasimha Dasa, Guru Jagannatha Dasa, Ananda Dasa and several hundred others.

All these dasas wrote under their own ankita and almost all of them wrote on Raghavendra Swamy.

One such Dasa is Ramapathi Dasa. He has written several compositions on Raghavendra Swamy. Here are a few of his songs. He was earlier known as Naregalla Ramadasa. He was the son of Shrida Vittala Dasa’s sister. He obtained his ankitha from Karjagi Theerthapada Vittala Dasa.   

HE wrote under the ankita  Ramapathi Vittala

 

ಈತನೇ ಶ್ರೀ ಪ್ರಲ್ಹಾದನು ಆಹ್ಲಾದಕರನು            || ಪ ||
ಈತನೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜಗನ್ಮಾತಾಲಕುಮಿಪತಿಯ ಗುಣವ
ಭೂತಳದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಹು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಮೆರೆದ ಗುರು    || ಅ ||

ದುಷ್ಟ ಹಿರಣ್ಯಕ ಬಹುವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕರುಣಿಯಾಗೆ
ಕಷ್ಟಬಡಿಸೆ ಸುತಗೆ ಜವದಲಿ
ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯ ಸ್ಥಂಭದಿಂದ ದೃಷ್ಟನಾಗಿ ಅಸುರನಂದನ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಖದಿಂ ಬಗೆಯೆ ಹರಿಯ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಮಿಸಿದ ಗುರು         || ೧ ||

ಶೂರ ಬಾಲ್ಹೀಕನೆನಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮುನಿ ಪಾ
ದಾರವಿಂದ ದಯದಿ ಭಜಿಸಿದ
ಘೋರ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳನು ವಿದಾರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾ
ಸಾರಪಾನ ಮಾಡಿ ವಿಬುಧ ಚಾರುಚಂದ್ರಿಕಾ ರಚಿಸಿದ ಗುರು    || ೨ ||

ಸಿಂಧುಶಯನ ಶ್ರೀರಮಾಪತಿವಿಠ್ಠಲನ ಭಕುತಿ
ಯಿಂದ ಭಜಿಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿ
ಎಂದೆನಿಸುತ ಮಂತ್ರನಿಲಯ ಮಂದಿರವನು ಮಾಡಿ ಭಕುತ
ವೃಂದವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನು ತಂದು ಕೊಡುವ ಕಲ್ಪದ್ರುಮನು        || ೩ ||

 

 

Another popular song is

 

 

ಗುರುರಾಯ ಗುರುರಾಯ                || ಪ ||
ದುರಿತ ಕಳೆಯೊ ದಯಾಸಾಂದ್ರ – ರಾಘವೇಂದ್ರ        || ಅ ||

ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗಮಿತ ವಿಧದಿ
ಮಮಶ್ರಮಗಳ ಕಳೆಯೊ ಹೇ ವಿಮಲಸುತೇಜ            || ೧ ||

ಆರ್ತಜನರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರ ಮಾಡುವಿ        || ೨ ||

ಪವನರ ವರಮತಪ್ರವರನೆನಿಸಿ
ಶ್ರೀವರನರ್ಚಿಸುತಿಹ ಯತಿಕುಲತಿಲಕ                || ೩ ||

ಸರ್ವತ್ರದಿ ಹರಿ ಇರುವುದ ನೋಡಿ
ಪೂರ್ವದೇವತೆಗಳ ಗರ್ವಹರನೆ ಮದ್ಗುರುರಾಯ        || ೪ ||

ನೀನೆ ಗತಿಯೊ ಹೇ ದೀನವತ್ಸಲನೆ
ಜ್ಞಾನವನು ಕೊಡು ನಾನೆಂಬುದ ಕಳೆ                || ೫ ||

ಪತಿತನು ನಾ ನಿಮ್ಮತಿಶಯ ಗುಣಗಳ
ತುತಿಸಬಲ್ಲೆನೆ ಯತಿಕುಲವರ್ಯ            || ೬ ||

ಮಾರುತಿವರದ ರಮಾಪತಿವಿಠ್ಠಲನ
ತಾರತಮ್ಯ ತಿಳಿಸ್ಯಾರಾಧನೆ ಕೊಡು                || ೭ ||

 

This is yet another popular song by Ramapathi Vittala Dasa on Rayaru

 

ಈತನೇ ಶ್ರೀ ಪ್ರಲ್ಹಾದನು ಆಹ್ಲಾದಕರನು            || ಪ ||
ಈತನೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜಗನ್ಮಾತಾಲಕುಮಿಪತಿಯ ಗುಣವ
ಭೂತಳದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಹು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಮೆರೆದ ಗುರು    || ಅ ||

ದುಷ್ಟ ಹಿರಣ್ಯಕ ಬಹುವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕರುಣಿಯಾಗೆ
ಕಷ್ಟಬಡಿಸೆ ಸುತಗೆ ಜವದಲಿ
ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯ ಸ್ಥಂಭದಿಂದ ದೃಷ್ಟನಾಗಿ ಅಸುರನಂದನ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಖದಿಂ ಬಗೆಯೆ ಹರಿಯ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಮಿಸಿದ ಗುರು         || ೧ ||

ಶೂರ ಬಾಲ್ಹೀಕನೆನಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮುನಿ ಪಾ
ದಾರವಿಂದ ದಯದಿ ಭಜಿಸಿದ
ಘೋರ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳನು ವಿದಾರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾ
ಸಾರಪಾನ ಮಾಡಿ ವಿಬುಧ ಚಾರುಚಂದ್ರಿಕಾ ರಚಿಸಿದ ಗುರು    || ೨ ||

ಸಿಂಧುಶಯನ ಶ್ರೀರಮಾಪತಿವಿಠ್ಠಲನ ಭಕುತಿ
ಯಿಂದ ಭಜಿಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿ
ಎಂದೆನಿಸುತ ಮಂತ್ರನಿಲಯ ಮಂದಿರವನು ಮಾಡಿ ಭಕುತ
ವೃಂದವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನು ತಂದು ಕೊಡುವ ಕಲ್ಪದ್ರುಮನು        || ೩ ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s