An outpouring of faith and devotion

There have been more than a thousand dasas or poets who have written on Raghavendra Swamy or Rayaru. This saint not only sparked the revival of the Haridasa Sahitya which had been dealt a mortal blow after the destruction of Hampi or Vijayanagar in 1565, he also gave a new impetus to Madhwa thought and philosophy.
One of the first Haridasas to identify Rarayu as a holy man and an avatara purusha was Vijaya Dasa. This Dasa came to Mantralaya frequently and wrote several works on Rayaru. It was Vijaya Dsa who first identified to us the gods who sat in the Brindavana surrounding Rayaru. On several occasions, Vijaya Dasa would offer Naivedya to the Brindavana and he would wait for Rayaru to take his holy bath in the Tungabhadra and come back.
After Vijaya Dasa, a number of post-composers such as Jagannatha Dasa, Gopala Dasa and others have eulogised Rayaru. One of the most prolific of them is Abhinava Janardhana Vittala. Here are some of his compositions. A disciple of Rayaru, he is often called as Prema Dasa of Somapura. He was a disciple of Jagannatha Dasa. No Dasa has written as much and as extensively on Rayaru as Abhinava Janardhana Vittaala.
Here are a few of his popular compositions.
Many of his works are outpouroing of faith and devotion. Here are some of them:

ತುಂಗಾನದೀ ತೀರದಿ ರಾಜಿಪ ಯತಿಯ

ನದೀ ತೀರದಿ ರಾಜಿಪ ಯತಿಯ
ನೀರೆ ನೊಡೋಣು ಬಾ
ಬಾ ಬಾ ನೀರೆ ನೊಡೋಣು ಬಾ….
ವೃ೦ದಾವನದೊಳಗಿರುವಾ ತಾ
ವೃ೦ದಾರಕರನು ಪೊರೆವಾ
ವೃ೦ದ ಗುಣಗಳಿ೦ದ ಮೆರೆವಾ
ವೃ೦ದಾರಕ ತರು ಎನಿಸಿದ ಸುಜನಕೆ
ಮರುತ ಮತಾ೦ಬುಧಿ ಚ೦ದ್ರ
ದಿನಕರ ಅಘತಮಕೆ ರವೀ೦ದ್ರ
ದುರುಳ ಮತಾಹಿ ಖಗೇ೦ದ್ರ
ಕರುಣಾಕರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ
ರವಿ ಶಶಿ ಕುಜ ಬುಧ ಗುರುವೆ
ಕವಿ ರಾಹು ಧ್ವಜ ಬಲವೇ
ಇವರ ದರುಶನಕೆ ಫಲವೇ
ನಮ್ಮ ಅಭಿನವ ಜನಾರ್ಧನ ವಿಠ್ಠಲನ ದಯವೇ.

Another beautiful composition is

ಬೇಗ ಸಾಗಿ ಬಾರಯ್ಯ – ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುವೆ

ಬೇಗ ಸಾಗಿ ಬಾರಯ್ಯ – ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುವೆ
ಬಾಗಿ ಭಕುತಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುತಿಪೆ ನಿನ್ನ || ಪ ||
ಭಾಗವತಾಗ್ರಣಿ ಭಾಗವತರ ಪ್ರೀಯ
ಯೋಗಿ ಕುಲವರ್ಯ ಯೋಗೇಂದ್ರ ವಿನುತ || ಅ ||
ಗಿರಿಯ ವೆಂಕಟ ನರಹರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಾಸ
ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ತನ್ನ ವರಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ
ಸರಸೀಜಭವ ವಾಯು ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತಿ ತ್ರಿ
ಪುರಹರ ಶೇಷ ವಿಪ ಸುರಪಾದ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ
ಥರಥರದಲಿ ಪರಿಪರಿ ಸೇವೆಯ ವಿ
ಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುತ ಮೆರಗುತ ನಿಲಿಸಿಹ
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವ
ಧರೆಗೆ ತೋರ್ಪುದಕೆ ಮೆರೆವುತಲಿಹ || ೧ ||
ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಬರುತಲಿರೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಿತಿಸುರರೆಲ್ಲ ಭಾಗ
ವತ ಪಂಚಮವೇದ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿ೦ದ ಬಲು ತುತಿಸುತಲಿನ್ನು
ಅತಿ ಹರುಷದಿ ಬಾರೆ ಯತಿಗಳಗತಿ ಸ೦
ಗತಿಯಿಂದಲಿ ನಲಿವುತ ಬಲು ಪರಿ ಮೆರೆ
ವುತ ಸದ್ಗತಿಯ ಕೊಡಲು ಅ
ಚ್ಯುತ ಸುಚರಿತ ಆ ನತಜನಬ೦ಧು || ೨ ||
ಸೂರಿ ಜನರುಗಳಪಾರ ಸ೦ದೋಹದಿ ಬರೆ ಭಕುತರು ಗ೦
ಭೀರ ಸ್ವರದಿ ಪಾಡೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತಿ ಜನರು
ಹಾರ ಪರಿಮಳ ಶರೀರಕೆ ಗಂಧ ಪೂಸಿ
ಭೂರಿ ಜನರು ಕೈವಾರಿಸುತಿರಲು
ಭೇರಿ ಕಹಳೆ ಭೂಂ ಭೋರಿಡುತಿರೆ ಮುರವೈರಿ
ಅಭಿನವಜನಾರ್ಧನ ವಿಠ್ಠಲ ಸೇರಿ ಸುಖಿಪ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ || ೩ ||

Another popular composition is

ಮ೦ತ್ರಾಲಯ ಮ೦ದಿರ ಮಾ೦ಪಾಹಿ || ಪ ||

ಮಧ್ವಾಭಿಧಮುನಿಸದ್ವ೦ಶೋದ್ಭವ
ಅದ್ವೈತಾರಣ್ಯ ಸದ್ವೀತಿಹೋತ್ರ || ೧ ||
ಸುಧೀ೦ದ್ರಯತಿಕರಪದುಮೋದ್ಭವ
ಸುಧಿಗುರುರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಕೋವಿದ ಕುಲವರ್ಯ || ೨ ||
ದ೦ಡಧರ ಕೋದ೦ಡಪಾಣಿಪದ
ಪು೦ಡರೀಕಧ್ಯಾನ ತ೦ಡಮತೇ ಹೇ || ೩ ||
ಸುರಧೇನು ಕಲ್ಪತರು ವರಚಿ೦ತಾಮಣಿ
ಶರಣಾಗತಜನ ಪರಿಪಾಲ ತ್ವಮ್ || ೪ ||
ಅಭಿನವಜನಾರ್ಧನವಿಠ್ಠಲ ಪದಯುಗಳ
ಧ್ಯಾನಿಪ ಮುನಿಕುಲೋತ್ತ೦ಸಾ || ೫ |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s